Siirry suoraan sisältöön

Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIP7001-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 30

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Anniina Kontiokorpi
  • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee aurinkolämpö ja -sähköratkaisujen mitoituksen kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa
- tietää pientuulivoiman suunnitteluratkaisut
- osaa laskea tuulivoimalan tuoton ja kannattavuuden
- tietää erilaiset pien-CHP-ratkaisut, sekä niiden käyttömahdollisuudet hajautetussa energiatuotannossa

Sisältö

- hajautettujen energiateknologioiden toimintaympäristö ja kehitysnäkymät
- aurinkolämmityksen suunnittelu, mitoitus ja kannattavuus
- aurinkosähkön suunnittelu, mitoitus ja kannattavuus
- pientuulisähköjärjestelmien suunnittelu, mitoitus- ja kannattavuus
- tuulisähkön tuotanto tuulipuistoissa
- pien-CHP -sovellukset erilaisissa käyttökohteissa.

Arviointiasteikko

H-5