Siirry suoraan sisältöön

Metsätuhot (2 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6043-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

15.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Metsätalouden koulutus

Opettaja

 • Sini Rantanen

Vastuuopettaja

Sini Rantanen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät metsätuhot ja tuhojen aiheuttajat, tietää metsätuhojen taloudelliset vaikutukset ja tuntee metsätuhojen ehkäisyyn liittyvät yleisimmät toimenpiteet.

Sisältö

Metsätalouden kannalta keskeisimpien metsätuhojen tunnistaminen, metsätuhojen taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen sekä metsätuhojen haittojen vähentämisen keinot.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan aikavälillä 15.9.2023-31.5.2024 non-stop -verkkototeutuksena. Opiskelija voi suorittaa opintojakson itselleen parhaiten sopivana aikana kyseisellä aikavälillä.

Saadakseen hyväksytyn suoritusmerkinnän opintojaksosta opiskelijan tulee olla palauttanut opintojaksoon liittyvät tehtävät viimeistään 31.5.2024. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei oteta huomioon arvioinnissa.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksoon liittyvät oppimateriaalit esitellään opintojakson Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan non-stop verkkototeutuksena 15.9.2023-31.5.2024 välisenä aikana. Opintojaksoon sisältyy itsenäisesti opiskeltavia oppimateriaaleja, Moodle-verkko-oppimisympäristössä suoritettavia tehtäviä sekä pelillistetty tentti tai perinteisempi verkkotentti. Opintojakson suorittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet löytyvät opintojakson Moodle-oppimisalustalta. Tunnukset Moodle-oppimisalustalle lähetetään opiskelijoille opintojaksoilmoittautumisten perusteella. (HUOM! Mikäli olet Karelia-amk:n tutkinto-opiskelija, ilmoittaudu normaalisti opintojaksolle Peppiin ja lähetä lisäksi pyyntö Moodle-tunnusten saamiseksi opintojakson opettajalle sähköpostiosoitteeseen: sini.rantanen@karelia.fi.)

Opintojakson keskeinen sisältö: Suomen yleisimmät metsätuhot ja niiden vaikutukset metsiin sekä metsätuhojen tunnistamisen ja torjunnan pääperiaatteet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tietämys metsätuhoista on keskeinen taito metsäalan työelämässä. Myös mm. rahoitusalalla tietyissä tehtävissä on hyvä ymmärtää metsätuhojen merkitys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon kuuluu pelillistetty verkkotentti, joka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti läpäistäkseen opintojakson. Ohjeet tentin suorittamiseksi löytyvät opintojakson Moodle-työtilasta. Tarvittaessa opiskelija voi vaihtoehtoisesti suorittaa myös perinteisen verkkotentin opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = noin 54 h opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty.

Sisällön jaksotus

Opintojakson voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 15.9.2023-31.5.2024 välisenä aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja saa tarvittaessa opintojakson vastuuhenkilöltä sähköpostitse: Sini Rantanen, sini.rantanen@karelia.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle-alustalla annetut tehtävät sekä pelillistetty tentti tai verkkotentti hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty.