Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6037-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Ari Talkkari

Vastuuopettaja

Ari Talkkari

Ryhmät

  • BIMNS20
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin ja opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Opiskelija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen toimialan kehittämisessä ja osana organisaation toimintaa. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimusstrategiat ja -tyypit ja ymmärtää niiden soveltamisen periaatteet. Opiskelija tuntee yleisimmät kehittämismenetelmät. Opiskelija osaa valita kehittämistehtävään soveltuvat tutkimus- tai kehittämismenetelmät tapauskohtaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyö opiskelijan ammatillisen kasvun ja työelämän kehittämisen välineenä. Laadullinen ja määrällinen tutkimus ja niissä käytettävät aineistonhankintamenetelmät. Kehittämistoiminnan menetelmät. Tutkimus- ja kehittämismenetelmän valinta.

Arviointiasteikko

H-5