Siirry suoraan sisältöön

Työlainsäädäntö ja esimiestyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6035-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Anitta Kurki

Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ryhmät

  • BIMNS20
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa työsopimuslakia työnantajan ja työntekijän välisessä sopimussuhteessa
- tuntee työaikalain, työturvallisuuslain, työelämän tietosuojalain ja yhteistoimintalain keskeisen sääntelyn
- ymmärtää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen tavoitteet esimiestehtävien kannalta ja osaa kehittää omaa itsetuntemustaan
- ymmärtää esimiehen aseman ja tehtävät tiimin tai työyhteisön ohjaajana
- tuntee kehityskeskustelun tavoittet ja toimintatavat sekä osaa antaa ja vastaanottaa myönteistä sekä rakentavaa palautetta
- osaa tunnistaa ja ratkaista työyhteisön haastavia tilanteita

Sisältö

Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhteistoimintalaki. Itsetuntemus ja johtajuus, itsensä johtaminen. Esimiehen asema ja tehtävät. Kehityskeskustelut ja palaute. Työyhteisön haastavien tilanteiden tunnistaminen ja niiden hallinta.

Oppimateriaalit

1. Hyttinen Mikko & Korte Atte - Työoikeuden perusteet - Oppikirja - painos 2022
- kirja pakollinen
2. Moodlen luentomateriaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 40 h, itseopiskelu 83 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.