Siirry suoraan sisältöön

Metsäluonnon hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6017-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Markus Huhtinen

Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät

  • MMNS21
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee metsäluonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä rakennepiirteitä ja niiden merkityksen talousmetsien lajistolle, metsälajiston elinympäristövaatimuksia ja ymmärtää lajistollisen monimuotoisuuden merkityksen ekologiselle kestävyydelle. Opiskelija tunnistaa metsäisiä avainbiotooppeja. Opiskelija osaa ennakoida metsätalouden vaikutuksia vesiekosysteemeihin.

Sisältö

Metsäluonnon rakennepiirteet ja prosessit. Uhanalaisuus, monimuotoisuus. Lahopuujatkumo. Vesiluonto metsässä. Metsäiset avainbiotoopit. Lajiston suojelu talousmetsissä.

Arviointiasteikko

H-5