Skip to main content

Business Communication in Finnish (3 cr)

Code: LTB6028-3002

General information


Enrollment

19.08.2022 - 28.08.2022

Timing

05.09.2022 - 18.12.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Campus

Wärtsilä Campus Karjalankatu 3

Teaching languages

  • English

Seats

25 - 60

Degree programmes

  • Degree Programme in International Business

Teachers

  • Jonna Ihanainen

Teacher in charge

Jonna Ihanainen

Groups

  • LBNS21
    Bachelor of Business Administration, International Business, Fall, 2021

Objective

Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja osaa hyödyntää saamansa palautetta. Opiskelija ymmärtää viestinnän prosessit ja viestintätaitojen merkityksen liike-elämässä ja hän ymmärtää, millaista on tarkoituksenmukainen viestintä. Opiskelija haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana tradenomin ammattitaitoa. Opiskelija tuntee verkkoviestinnän erityisominaisuudet ja osaa tuottaa luontevasti ja asianmukaisesti erilaisia tekstejä verkkoympäristöissä. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja ottaa huomioon muut osallistujat. Opiskelija osaa viestiä tradenomin tehtävissä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Content

- Vakuuttava esiintyminen
- Myyntipuheen eli pitsauksen suunnittelu ja toteutus
- Kirjallinen raportointi ja asiatekstin kirjoittaminen
- Kielenhuolto
- Verkkoviestintä
- Verkkokirjoittaminen (blogiteksti)
- Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa
- Kokous- ja palaverikäytänteet; verkkokokous

Evaluation scale

H-5