Siirry suoraan sisältöön

Web-ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: LTD7003

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Mikko Anttonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä
- osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja
- osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
- osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX)
- osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä
- osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle
- tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML, REST) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa
- osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä
- osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja

Sisältö

HTML5 ja CSS
JavaScript-kielen perusteet
CSS- ja JavaScript-kirjastojen hyödyntäminen
Server-api:n hyödyntäminen

Esitietovaatimukset

Ohjelmointi I, Ohjelmointi II, Ohjelmointi III.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
  • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
  • Mikko Anttonen
Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät
  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä
- osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja
- osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
- osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX)
- osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä
- osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle
- tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML, REST) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa
- osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä
- osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja

Sisältö

HTML5 ja CSS
JavaScript-kielen perusteet
CSS- ja JavaScript-kirjastojen hyödyntäminen
Server-api:n hyödyntäminen

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ohjelmointi I, Ohjelmointi II, Ohjelmointi III.