Siirry suoraan sisältöön

Näin käytät opinto-opasta


Opinto-oppaassa voit selata Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämää koulutusta. Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, opintojaksojen kuvaukset sekä käynnissä olevat ja tulevat opintojaksojen toteutukset. Aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset löydät arkistosta.

Ryhmien ja toteutusten työjärjestyksiä voit tarkastella Lukkarikoneessa.

Karelian opiskelijat ilmoittautuvat toteutuksille Peppi-järjestelmässä. Muut kuin Karelian opiskelijat ilmoittautuvat avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.


Vasemman puolen valikosta pääset tarkastelemaan eri koulutusalojen opetussuunnitelmia. Alta löydät lyhyen kuvauksen siitä, millaista koulutusta tai millaisia opiskelumuotoja opinto-oppaassa kuvataan.

AMK-tutkinto: Päivätoteutus
Päivätoteutuksen opinnot ovat pääosin kokoaikaista opiskelua. Täältä löydät myös täydentävän osaamisen opinnot ja Y-akatemian opinnot.

AMK-tutkinto: Monimuotototeutus
Monimuotototeutuksessa opiskelu on joustavaa ja osittain mahdollista työn ohessa. Opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta sekä itsenäisestä tai ryhmissä tapahtuvasta ohjatusta opiskelusta.

Ylempi AMK-tutkinto
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Täältä löydät myös ylemmät täydentävän osaamisen opinnot.

Avoin ammattikorkeakoulu
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Lisää työelämässä tarvittavaa osaamista, tutustu ammattikorkeakouluopintoihin tai kehitä yleissivistystä sinua kiinnostavissa asioissa. Karelian avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnan löydät avoimen ammattikorkeakoulun nettisivuilta.

Erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Valmentava koulutus maahanmuuttaneille
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija pääsee korkeakouluun Suomessa ja menestyy opinnoissaan. Suomen kielen taito kehittyy koulutuksessa taitotasolta B1 tasolle B2.

Studies for Exchange Students ja CampusOnline
Vaihto-opiskelijoille suunnatut opinnot ja CampusOnline -opinnot.

Kuvituskuva

Opiskelijaksi Kareliaan?

Lue lisää täältä.


Kuvituskuva

Millaista on opiskella osaavaksi ammattilaiseksi Kareliassa?

Lue opiskelijoidemme kokemuksista täältä.